TLF: 86 93 78 77

Harpning og sortering

Vi udfører sorteringsopgaver på mobilt sorteringsanlæg. Sorteringsanlægget kan placeres overalt hvor der er plads, og behov for at få sorteret materialer. Anlægget kan sortere/harpe med sold på 6-25 mm. Der kan friktionssorteres i forbindelse med opsamlet materiale.

Derudover kan vi fremstille/blande vækstlag til for eksempel fodboldbaner og golfbaner.