Sorteringsopgaver

Ole Mikkelsen A/S udfører sorteringsopgaver på mobilt sorteringsanlæg.

Sorteringsanlægget kan placeres overalt hvor der er behov for at få sorteret materialer.

Ole Mikkelsen A/S kan sortere/harpe med sold på 6 mm – 25 mm.

Der kan friktionssorteres i forbindelse med opsamlet materiale.

Ole Mikkelsen A/S kan blande vækstlag til fodboldbaner og golfbaner.

Strandrensning
Oprensning efter olieforbrug
Kloakarbejde
Golfbaner
Fodboldbaner
Kunstgræsbaner
Sorteringsopgaver

 
 
 
Ole Mikkelsen A/S       Tofteledet 16       DK-8330 Beder       tlf. 86 93 78 77       Mail